LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Granstar® Premia 50 SX®

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose ir miežiuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

 

 

  • Granstar® Premia 50 SX® veikia piktžoles per lapus ir šiek tiek per šaknis. Naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, jos sustoja augusios kelių valandų bėgyje po purškimo. Mažiau jautrios piktžolės nesunaikinamos, bet stipriai pristabdomas jų augimas.
  • Naudojant Granstar® Premia 50 SX® vengti didelio saulės intensyvumo, aukštos temperatūros purškimo metu, vengti didelių temperatūros svyravimų nepurkšti, kai tikimasi stiprių šalnų. Nedidelės šalnos neturi įtakos herbicido efektyvumui, bet jo poveikis pristabdomas keletui dienų. Labai sausos oro sąlygos gali sumažinti produkto efektyvumą kai kurioms piktžolėms (pvz.: balandoms).
  • Granstar® Premia 50 SX® negalima naudoti pasėliuose, kuriuose augalai gali stresuoti dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz. ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.), jei pasėlis pažeistas ligų ir kenkėjų.

  

PRODUKTO APRAŠYMAS  
Pakuotė 150 g; 225 g; 300 g; 1,5 kg;
Registracijos numeris AS2-22H(2018)
Veiklioji medžiaga tribenuronmetilas 500 g/kg
Produkto forma tirpios granulės su FMC patentuota SX® technologija

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

 

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.