LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Riza® 200 EC

Sisteminis triazolų grupės fungicidas, žieminių kviečių bei miežių, žieminių kvietrugių, rugių, vasarinių kviečių bei miežių apsaugai nuo grybinių ligų. Žieminių bei vasarinių rapsų stiebų ir lapų apsaugai nuo ligų bei jų aukščio mažinimui.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

  • Į Riza® sudėtį įeina veiklioji medžiaga - tebukonazolas, kuris yra efektyvus sisteminis triazolų grupės fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu gydomuoju veikimu prieš lapų ir varpų ligas javuose bei nuo stiebų ir lapų ligų rapsuose.

 

PRODUKTO INFORMACIJA  
Pakuotė 10 l
Veiklioji medžiaga tebukonazolas 200 g/l (20,5%)
Produkto forma koncentruota emulsija (EC)
Registracijos numeris AS2-50F/2015

 

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

 

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.