LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Azaka®

Sisteminio veikimo strobilurinių grupės fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, rugių, miežių, kvietrugių, o taip pat ir žieminių bei vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirta profesionaliajam naudojimui.

  • Trikdo augalų patogeninių grybų kvėpavimą ir grybienos augimą
  • Slopina grybo sporų augimą ir susidarymą
  • Pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu prieš daugelį augalų patogeninių grybų

 

PRODUKTO INFORMACIJA  
Pakuotė 5 l
Veiklioji medžiaga azoksistrobinas 250 g/l (22,77%)
Produkto forma koncentruota suspensija (SC)
Registracijos numeris AS2-8F(2017)

 

Sudėtyje yra 1,2 benzisotiazolono 3(2H), kuris gali sukelti alerginę reakciją.

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.