LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

NovaBalance®

Žemės ūkio vandens kondicionierius.

Skirta profesionaliajam naudojimui.

 

Daugelio žemės ūkio chemikalų ir trąšų poveikis slopinamas, naudojant juos su vandeniu, kuris yra kietas, šarminis, sūrus ar užterštas netirpiomis kalcio, magnio, hidrokarbonatų ar panašiomis nuosėdomis. Tokiu būdu susidariusios nuosėdos gali lemti augalų apsaugos produktų ar trąšų efektyvumo sumažėjimą.

NovaBalance® - skirtas vandens, naudojamo žemės ūkio chemikalams purkšti, minkštinimui ir kondicionavimo reagentų surišimui, chelatinimui ir buferiavimui. Vandens kondicionierių galima naudoti su visais augalų apsaugos produktais, jei vanduo yra kietas ar turi aukštą pH.

 

PRODUKTO INFORMACIJA  
Pakuotė 5 l
Priedai Rinkinys vandens pH lygio nustatymui
Platintojas Lietuvoje UAB "Agrokoncernas"

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

 

FMC Privacy-Statement 

©2018 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.