LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Easy-Mix®

Žemės ūkio vandens kondicionierius. Skirtas vandens, naudojamo augalų apsaugos priemonėms ir trąšoms purkšti, minkštinimui ir kondicionavimui.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Naudojamas kartu su cukrinių runkelių herbicidais ar glifosatais Easy-Mix® neleidžia sumažėti jų efektyvumui, susidaryti nuosėdoms. Easy-Mix® neautralizuoja vandenį, turintį aukštą pH, tai ypač aktualu norint išlaikyti insekticidų (piretroidų) efektyvumą ir mišiniuose, kuriuose naudojami Boro turintys produktai. Daugelio pesticidų ir trąšų veikimas sumažėja, kai jie naudojami su vandeniu, kuris yra šarminis, kietas, sūrus ar užterštas netirpiomis kalcio, magnio, hidrokarbonatų ir kitomis priemaišomis. Tokiomis sąlygomis pesticidai ir trąšos, kurie turi savybę hidrolizuotis, gali suirti arba iškristi į nuosėdas, ypatingai kai viename rezervuare maišome keletas produktų. Easy-Mix® savo sudėtyje turi eilę cheminių komponentų, kurie minkština ir kondicionuoja vandenį, negrįžtamai izoliuoja vandenyje esančius kenksmingus katijonus, tokius kaip Ca ir Mg ir taip pagerina suderinamumą su kitais daugiakomponenčiais mišiniais, pagerina tirpalo paskleidimo ir prikibimo prie augalų lapų savybes, viso to pesekoje optimizuoja pesticidų ir trąšų panaudojimą ir efektyvumą.

Easy-Mix® galima naudoti su visais augalų apsaugos produktais ant visų kultūrinių augalų, jei vanduo yra kietas ar turi aukštą pH ( > 7).

PRODUKTO INFORMACIJA  
Pakuotė 5 l
Priedai Rinkinys vandens pH lygio nustatymui
Platintojas Lietuvoje
UAB Agrochema

 

 

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

FMC Privacy-Statement

How fmcagro.lt uses cookies

FMC make use of photos, graphic design and illustrations according to copyright law of the EU.
Photo sources: FMC private photos, Agrofoto.dk, Plantevaernonline.dlbr.dk and Shutterstock.com

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.