LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Fury® 100 EW

Piretroidinis insekticidas, naudojamas žieminių kviečių, kvietrugių, rugių, miežių ir vasarinių miežių, taip pat žieminių ir vasarinių rapsų, bulvių, cukrinių runkelių, pašarinių runkelių ir raudonųjų burokėlių kenkėjams naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

  • Insekticidas Fury® 100 EW – labai efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas naudojamas daugelio kenkėjų naikinimui.
  • Fury® 100 EW yra kontaktinio veikimo insekticidas, taip pat veikia ir per virškinimo organus, naikina čiulpiančius ir graužiančius kenkėjus.
  • Norint gauti geriausią efektą, reikia gerai apipirkšti augalus. Naudojant didesnes normas, užtikrinama augalų apsauga ilgesniam laikotarpiui. Fury® gali būti purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius kenkėjams.

 

PRODUKTO INFORMACIJA  
Pakuotė 1 l; 5 l;
Veiklioji medžiaga zeta-cipermetrinas 100 g/l (9,7%)
Produkto forma aliejinė vandeninė emulsija (EW)
Registracijos numeris AS2-11I(2015)

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.