LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Glyfos® BIO 450 SL

Neatrankinio veikimo herbicidas vienametėms ir daugiametėms vienaskiltėms bei dviskiltėms piktžolėms naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

 

 

  • Naudojant Glyfos® BIO 450 SL vaismedžių iki 2 metų kamienus reikia uždengti specialia apsaugine danga. Purkšdami saugokite, kad tirpalo nepatektų ant šakų ir kamieno aukščiau kaip 30 centimetrų nuo žemės. Patekęs ant dirvos produktas greitai suyra, jį skaido mikroorganizmai. Glyfos® BIO 450 SL nenaudokite sėklai skirtiems kultūrinių augalų pasėliams.

 

PRODUKTO APRAŠYMAS  
Pakuotė 1 l; 5 l; 20 l; 1000 l;
Registracijos numeris 0295H/06
Veiklioji medžiaga glifosatas 450 g/l
Produkto forma vandeninis tirpalas

 

 

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NAUDOJAMOS ATSAKINGAI.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTUS, VISUOMET PERSKAITYKITE ETIKETĘ IR INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ.

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ETIKETĖJE NURODYTUS ĮSPĖJIMUS IR SIMBOLIUS.

FMC Privacy-Statement 

©2020 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.